या ‘५’ अक्षरांवरुन नाव सुरु होणारे पुरुष पत्नीला अगदी सुखात ठेवतात जाणून घ्या !

1542

V

V अक्षरावरुन नाव सुरु होणारे नवरे बायकोसाठी वेडे असतात. आयुष्यातील प्रत्येक पावलावर ते बायकोसाठी उभे राहतात. या अक्षरावरुन नाव सुरु होणारे पुरुष दिसायला आकर्षक असतातच. पण त्याचबरोबर खूप चांगले नवरे असतात.

S

S अक्षरावरुन नाव सुरु होणारे पुरुष अतिशय जिद्दी असतात. वरुन खूप कठोर असले तरी ज्या मुलीवर प्रेम करतील तिच्यासोबत अतिशय प्रामाणिक असतात. थोडेसे अकडू असतात. पार्टनरसमोर प्रेम व्यक्त करत नाहीत पण त्यांच्या प्रत्येक गरजेची काळजी घेतात.

R

R अक्षरावरुन नाव सुरु होणारे पुरुष खूप गंभीर असतात. आपल्या पार्टनरला खूश ठेवण्यासाठी अगदी काहीही करु शकतात. आपल्या पत्नीची इच्छा बोलण्यापूर्वीच ते समजून जातात.

A

A अक्षरावरुन नाव सुरु होणारे पुरुष खूप मस्तीखोर असतात. त्यांचा सेन्स ऑफ ह्युमर अत्यंत जबरदस्त असतो. हे पुरुष बायकोचे खूप लाड करतात. यांच्या आसपासचे लोक यांना जोरू का गुलाम जरी बोलत असले तरी हे खरोखरंच उत्तम पती असतात